Belgarder Bürgerliste 15. Januar 1715 – 23. September 1763

Name Vorname Beruf Bürger seit Geburtsort Bemerkung
Abraham Lorenz Tuchmacher 1715
Abraham Daniel Fuhrmann 1715
Abraham Andreas Jacob Kaufmann 1733 Bürgersohn
Abraham Christian Friedrich Kaufmann 1745 Bürgersohn
Ahrends Johann Andreas Unteroffizier 1740 Halberstadt
Alverdes Joh. Friedr. Brauer 1740 Halberstadt
Am Ende Nicolaus ehemaliger Soldat 1725 Mantzstätt

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Z